Vi udvider konceptet

08 Januar, 2016 Skrevet af 2 Timer om Ugen

I Odense ønsker vi at byde vores nye medborgere velkommen. Mange flygtninge vil gerne i kontakt med herboende danskere, men ved ikke hvordan. De ønsker at få en almindelig hverdag, men det kan nogle gange være svært, hvis ikke de får den nødvendige hjælp. Den hjælp vil vi gerne give, så de hurtigere kan blive en del af det danske samfund. Derfor har vi, i organisation "2 Timer om Ugen", valgt at hjælpe disse mennesker ved at udvide vores koncept. Vi tilbyder derfor, at man kan være frivillig for en voksen flygtning to timer om ugen. 
Indsatsen forventes at bidrage til, at nyankomne flygtninge hurtigere lærer deres nye område at kende, og at de føler sig som en del af samfundet.

Hvad skal du gøre?
1. Du sender os en mail på 2timeromugen@gmail.com. Mærk: Hjælp en flygtning.
2. Du bliver matchet med en nyankommen flygtning
3. Du bruger to timer om ugen på at være sammen med den nyankomne flygtning
4. Du viser ham/hende rundt i byen, hjælper med praktiske ting, som nemID, hjælper med at knække koden til de uskrevne regler, til bedre at forstå den danske kultur og, hvad I nu ellers kan finde på, for at give vores flygtninge en god start i Odense og ikke mindst i Danmark. Alt sammen gennem samtale og relevante aktiviteter.