Rapport om 2 Timer om Ugen

05 Juli, 2016 Skrevet af 2 Timer om Ugen

TrygFonden har finansieret en undersøgelse af organisationen 2 Timer om Ugens arbejde. Lektorerne Charlotte Jørgensen og Lene Gutzon Münster fra University College Lillebelt har stået for undersøgelsen. "Mens barnet er optaget af legen med den frivillige, opstår der læring i uformelle læreprocesser." "God integration er et biprodukt af de to timer om ugen.". Vi er stolte og glade for resultaterne i rapporten. Læs rapporten her: http://2timeromugen.dk/images/uploaded/Offentlig%20forskningsbaseret%20unders%C3%B8gelse%20af%202%20Timer%20om%20Ugen.pdf