Om børnene og dig

Hvem er børnene?

Børnene er 5-8-år og har dansk som andetsprog. De går i børnehave eller i børnehaveklasse.
De er på mange måder pæredanske, men får som udgangspunkt ikke talt og trænet dansk i tilstrækkelig grad. Det præger deres liv og fremtidsmuligheder.

Her kommer du ind.

Hvem er du?

Måske er du pensioneret, måske er du studerende ... det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er dit overskud, dit engagement og din lyst til at dele ud af din erfaring og fortrolighed med dansk hverdagsliv, regler, lege, samfundsforhold, litteratur, historie, kultur, sprog osv.

Der er ikke tale om et undervisningsforløb eller et fast pensum, du og barnet skal igennem - og du behøver ikke være uddannet lærer eller pædagog. Børnene får øvelse i det danske sprog og danske kulturforholde – blot ved at være sammen med dig.

Der er med andre ord meget frie rammer for, hvad jeres ugentlige 2 timer skal indeholde. Så gør, hvad du selv er god til – og som du ved, vil give dig og barnet nogle gode, sjove, spændende stunder sammen.