Gratis butikker

Venligboerne i Odense og Fyn har to gratisbutikker hvor flygtninge og socialt udsatte gratis kan hente forskellige ting.