Hjælp en flygtning

En god start

I Odense ønsker vi at byde vores nye medborgere velkommen. Mange flygtninge vil gerne i kontakt med herboende danskere, men ved ikke hvordan. De ønsker at få en almindelig hverdag, men det kan nogle gange være svært, hvis ikke de får den nødvendige hjælp. Den hjælp vil vi gerne give, så de hurtigere kan blive en del af det danske samfund. Derfor har vi, i organisation "2 Timer om Ugen", valgt at hjælpe disse mennesker.

Indsatsen forventes at bidrage til, at nyankomne flygtninge hurtigere lærer deres nye område at kende, og at de føler sig som en del af samfundet.